Åpent Kjøp

Instruksjoner om kansellering

Angrerett

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen tretti dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen utløper etter tretti dager fra dagen som du anskaffer, eller en annen tredjepart enn transportøren og angitt av deg, erverver fysisk besittelse av den siste varen.

For å utøve retten til å kansellere, må du informere oss (Motea GmbH, Oststr. 36, 51674 Wiehl, Tyskland, E-Mail av din beslutning om å kansellere denne kontrakten med en klar erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller til en e-post). Du kan bruke vedlagte kanselleringsskjema, men det er ikke obligatorisk.

Du kan også elektronisk fylle ut og sende inn modellkanselleringsskjemaet eller en annen tydelig erklæring på vår nettside . Hvis du bruker dette alternativet, vil vi sende deg en bekreftelse på mottak av en slik kansellering på et varig medium (f.eks. via e-post) uten forsinkelse.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender din melding angående utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Effekter av kansellering

Hvis du kansellerer denne kontrakten, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert kostnadene ved levering (bortsett fra tilleggskostnadene som oppstår hvis du velger en type av annen levering enn levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter ikke senere enn 14 dager fra dagen da vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Vi vil foreta refusjonen med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; i alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik refusjon. Vi kan holde tilbake refusjon til vi har mottatt varene tilbake eller du har levert bevis for å ha sendt tilbake varene, avhengig av hva som er tidligst.

Du skal sende tilbake varene eller overlevere dem til oss, uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen du kommuniserer din kansellering fra denne kontrakten til oss. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Skjema for modellkansellering

strong>

(Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og send det tilbake til oss.)

— Til Motea GmbH , Gewerbepark Grünewald 2, 58540 Meinerzhagen, Tyskland, info@motea.no (ingen tjeneste)

— Jeg / Vi(*) gir herved beskjed om at jeg /Vi(*) kansellerer min/vår (*) salgskontrakt av følgende varer (*)/for levering av følgende tjeneste(*)

— Bestilt den (*) / mottatt den (*)

— Navn på forbruker(e) )

— Adresse til forbruker(e)

— Signatur til forbruker(e) (kun hvis dette er varslet på papir)

— Dato

(*) Slett etter behov

Instruksjoner for tilbakekall opprettet med Trusted Shops juridisk tekstforfatter

0
0